AUDITY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditů udržitelného rozvoje.

Audity jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audity hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21.

V metodě MA21 jsou Audity udržitelného rozvoje přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích.

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodik hodnocení udržitelného rozvoje municipalit a regionů:
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost
Město Kroměříž splnilo již v roce 2018 svůj cíl a v rámci stabilizace MA21 si udrželo kategorii C. Cílem pro rok 2019, bylo posunout se do kategorie C*, což se podařilo uskutečnit. Pro rok 2020 bylo cílem posunout se do kategorie C***, což se také podařilo uskutečnit a město Kroměříž postoupilo v kategorii MA21 na pozici C***.

Audity udržitelného rozvoje v Kroměříži byly spolufinancovány z projektu MPSV:

Rozvoj metody kvality řízení místní agenda 21 v Kroměříži
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010049