LOGO ZDRAVÉHO MĚSTA

 

Současné logo pro Projekt Zdravé město Kroměříž vzniklo díky výtvarné soutěži v roce 2016. Kancelář Zdravého města ve spolupráci s odborem školství totiž vyhlásily pro žáky kroměřížských základních a středních škol soutěž o návrh nového grafického symbolu. Odborná porota vybrala kresbu, která zobrazuje kulatý tvar jablka jako symbol zdraví, zelená barva symbolizující život a ekologii jako celek. A tomu všemu uvnitř jablka dominuje prvek stávajícího městského loga. Autorem vítězného návrhu je Martin Bouchal.