ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

 

Deklarace je oficiálním dokumentem, který byl schválený na IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 13. dubna 2023, v němž se politické vedení města přihlašuje k postupu v rámci projektu Zdravé město.