ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

 

Deklarace je oficiálním dokumentem, který byl schválený na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 11. května 2017, v němž se politické vedení města přihlašuje k postupu v rámci projektu Zdravé město. Deklarace je současně závazkem k Projektu Zdravé město a k místní Agendě 21.