FÓRUM MĚSTA

 

Město Kroměříž v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádá ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města pod názvem Desatero problémů Kroměříže. Tato forma setkání umožňuje sestavit žebříček nejpalčivějších priorit města z pohledu občanů. Občané všech generací mají možnost přijít diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Kroměříž, ale i dalšími odborníky např. z řad neziskových organizací, podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí.