ZÁPISY Z JEDNÁNÍ KOMISE

 

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 je poradním orgánem Rady města Kroměříže, který odborně a manažersky dohlíží na procesy ZM a MA21. Komise byla zřízena Radou města Kroměříže 27. března 2017 a Zastupitelstvo města Kroměříže vzalo na vědomí vznik komise 11. května 2017. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. Fórum města, kampaně a osvětové akce pro veřejnost, pořádáním seminářů, kulatých stolů, veřejných projednání, atp.)