Jablečný den

V Kroměříži se již podruhé uskuteční Jablečný den. Koná se v sobotu 13. října od 9:00 na Velkém náměstí.

Připravena je výstava ovoce, ukázky vyřezávání z jablek, tvořivá dílna pro malé i velké, nabídka regionálních výrobků z ovoce, ochutnávka moštů zdarma, prodej ovocných stromků či ukázky pletení košíků. Kromě dobrot a poučení ale
myslíme i na zábavu. Na 10:00 je připraven program pro děti Divadlo Emillion s pohádkou "Jak zvířátka k Petrovským přišla".

Ve 14:00 vystoupí kapela Docuku. Divadlo Emillion s pohádkou "Jak zvířátka k Petrovským přišla".

V případě deště se akce přesouvá do foyer Domu kultury.