KOMISE ZDRAVÉHO MĚSTA A MA21

 

ODPOVĚDNÝ POLITIK PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ A MA21

PhDr. Pavel Motyčka, PhD.
E-mail: pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz

 

KOORDINÁTORKA PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ A MA21

Mgr. Dagmar Velísková
E-mail: dagmar.veliskova@mesto-kromeriz.cz
Mobil: 720 958 306

 

ASISTENTKA KOORDINÁTORKY

Mgr. Iveta Mišurcová
E-mail: iveta.misurcova@mesto-kromeriz.cz
Mobil: 702 089 339 

 

KOMISE PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO KROMĚŘÍŽ A MÍSTNÍ AGENDA 21

Předseda:PhDr. Pavel Motyčka, PhD.


Tajemnice:
Mgr. Dagmar Velísková

Členové:
Ing. Pavlína Cveková (MěÚ, Oddělení strategického rozvoje města)
Václav Dostálek (MěÚ, referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství)
Bc. Alice Juračková (ředitelka, ČČK – Oblastní spolek Kroměříž)
Vít Kroutil (OSVČ)
Ing. Jitka Magyarisc (OSVČ)
Mgr. Viliam Staněk (MěÚ, cyklokoordinátor)
Mgr. Kamila Sýkorová, DiS. (NNO – Spolek Barbořice)